Vi pratar drivkrafter och digital närvaro med Günther Mårder från Företagarna och Anna Hjertstedt från Företagarna Linköping. Vi får veta mer om Günther, vad som driver honom idag, hur han ser på småföretags utmaningar och effekter av digitaliseringen. Anna Hjertstedt berättar om sina drivkrafter. Vi får också veta fördelarna med att vara med i Företagarna.

Günther Mårder är VD för Företagarna och Anna Hjertstedt är ordförande i Företagarna Linköping. Företagarna har 70 000 medlemsföretag, och intresseorganisationen Företagarna försöker hjälpa en enskilde företagaren att bli mer framgångsrik i sitt företagande.

Företagarna jobbar med att politiskt arbete med att förbättra näringslivsklimatet, sprida kunskap genom utbildning, erbjuda praktisk hjälp och att nätverkande. Det finns 260 lokalföreningar.

Idag har vi varit på lokalföreningen i Linköping där cirka 70 företagare samlats för att få nya intryck.

Vem är Günther?
Han är mannen som drömde om att få göra karriär som professionell korist inom gosskör. Enligt honom själv är han en dålig analytiker, det går inte att göra en sådan karriär i Sverige. Då måste man ta sig till London eller Wien. Det är de enda städerna där det går att försörja sig som korist, säger Günther.

Han växte upp i en småföretagarfamilj och alltid varit engagerad när det kommer till investeringar i företag. Vid 14 års ålder började han köpa aktier i företag och har alltid gillat de mindre företagen på börsen. Det var helt enkelt lättare att förstå bolaget och ägaren, jämfört med de stora Ericsson eller Astra, menar Günther.

Hela hans investerarkarriär har varit inriktad mot småbolag. Han gjorde affärer med de småbolag som han idag jobbar för inom intresseorganisationen Företagarna. Nu handlar det inte längre om att jag skall tjäna pengar, nu är det företagen som skall utvecklas och få bättre affärer, säger Günther.

Vem är Anna Hjertsted?
Anna är ordförande för Företagarna i Linköping. Hon kommer från en företagarfamilj i Linköping. Hennes stora intresse är de frågor som drivs i föreningen Företagarna.

Om digitalisering
Günther Mårder är väldigt digital, och finns i de flesta kanaler, men inte på KIck, Square eller Tumblr. Han menar att många av dessa sociala kanaler inte är etablerade.

Han har svårt att hitta formatet på Snapchat. Han förstår potentialen i Snapchat och dess genomslagskraft bland unga tjejer. Men han hittar inte formatet. Samtidigt försöker Günther leta förebilder, som är som honom, som använder Snapchat. Han hittar ingen sådan förebild. Möjligen Gary Vaynerchuck, menar Tomas.

Hur tar man tillvara digitaliseringens möjligheter idag som småföretagare?

Günther Mårder har en hel föreläsning om detta. Det handlar om hur man kan jobba på Facebook och andra kanaler, även hur du skall profilera dig sökordsmässigt.

Günther tror att det är svårt för många företagare att ens komma med på listan för en potentiell affär, på grund av otillräcklig digital närvaro. Det gäller att ha en digital strategi för de viktigaste sökorden inom din bransch. Har man inte det och dessutom en produkt av “lägre engagemangstyp” eller sällanköpsvaror, så lever man farligt, säger Günther Mårder.

Den som vill se mer om Günthers olika föreläsningar kan gå in på Youtube, Facebook live och Periscope.

Vi måste även mötas i verkliga livet, men det finns ingen motsatsförhållande till detta och digitaliseringen. Det fysiska mötet kan kompletteras med en digital transparens, säger Günther.

Vilka drivkrafter har Günther Mårder?

Det hände något när man får barn, med vad som är viktigt. Han känner att han vill ge sina barn en bättre värld och bättre förutsättningar än vad han och tidigare generationer hade. -Vi har lånat den här världen av framtida generationer, och det måste vi ta ansvar för. Han vill kunna säga till sina barn att vi gjorde vad vi kunde, och nur är det ditt ansvar.

I yngre dagar hade Günther ekonomiska mål, men idag är det inte alls viktigt.

Anna Hjertstedt drivs av företagandet och att visa vad företagare egentligen står för. Det hadlar om att våga stå på sig i viktiga frågor. Företagarna Linköping skall bli bättre på att visa framfötterna och kliva fram gemensamt i företagarfrågor.

Günther drivs av att kunna möte 260 lokala Företagarna-styrelser i Sverige. Att veta att de tar av sin tid för gemensamma frågor.

Vad är den viktigaste frågan för företagare just nu?
Günther menar att det är att göra sig framtidsrelevant. -Vad behöver jag som företagare göra för att bli mer relevant. Det behövs ingen stor strategiplan för detta. Det viktiga är att varje dag lägga lite tid på framtidsfrågorna och lära sig något nytt.

Lyssna på hela avsnittet här (20 min).