Det går bra för Linköping. Borgmästaren Helena Balthammar (S) och kommunalrådet Christer Mård (L) berättar. Låg arbetslöshet, människor och företag vill vara här, säger Christer Mård. Vi har en hög teknikkompetens och växande företag. -Vi kan växla upp i Linköping, säger Helena Balthammar. Vi pratar näringslivspolitik och vad kommunen gör för att företagare skall gilla Linköping.

Helena Balthammar är socialdemokratisk politiker, ordförande i näringslivsbolaget Nulink och Science Park Mjärdevi, och borgmästare i Linköping. Christer Mård är politiker för Liberalerna och med ansvar för näringslivspolitiken. Han har en bakgrund från svensk näringsliv och svenska arbetsgivareföreningen.

Helena engagerade sig politiskt för att hon såg att personer har olika behov och förutsättningar för att lyckas med det de vill. Hon ville engagera sig i detta och se hur man kan utveckla samhället och politiken för att få en bättre tillvaro.

För Christer Mård är det lite av en slump att han är politiker. Han har under hela sin karriär jobbat med frågor som rör företagare. Han drivs av att skapa så bra förutsättningar som möjligt för de företagare som finns.

Är det ett bra företagarklimat i Linköping?

Helena Balthammar tror att företagarklimatet är bra, men att det kan bli bättre. Det går bra för Linköping, arbetslösheten sjunker, vi har många växande företag. Det senaste är det spännande köpet som Microsoft gjorde av Donya Labs.

Vi har en hög teknikkompetens och växande företag. -Vi kan växla upp i Linköping. Och det har vi visat under flera år att vi kan göra. En del är hur kommunen kan jobba mer med service och bemötande, hur vi kan bli ännu bättre på det, säger Helena Balthammar.

Den andra delen är kompetensförsörjning. Det är viktigt för en växande stad, säger Helena.

Christer Mård tycker att företagarklimatet å ena sidan är bra med en stad som växer. Det är dock viktigt att påminna sig om betydelsen av företag och inte ta det för givet. Och det är lätt att göra det när det går väldigt bra, menar Christer.

Det finns kommunala bolag som Nulink och Mjärdevi Science Park som har till uppgift att skapa bättre förutsättningar för företag. Näringslivsdagen 2017 är ett exempel på mötesplateser för företagare, säger Helena Balthammar.

Företagare skall syssla med det de är bra på, att företaga! Allt som stör det runt omkring tar bara tid. Det skall inte vara krångligt att ha en relation till kommunen, eller söka tillstånd. Vi skall ta bort störmomenten för företagare, menar Christer Mård.
Kommunen är en stor upphandlare, och vill vill underlätta för företagen genom att göra uppdragen mindre, ta bort onödiga krav och förstå branschens villkor. Då kommer fler företag i Linköpings kommun kunna vara med och konkurrera om de jobb som finns. Det finns ett nytt program för utbildning och mötesplatser för offentlig upphandling, säger Christer Mård.

Vad är det ni gör just nu för att attrahera fler företag i kommunen?

Man gräver i gatan, det går inte att åka hit eller dit. Klart det är störande och vi kanske skulle kunna informera och samråda ännu mer med de som påverkas av byggen, säger Christer Mård. Å andra sidan, vem skulle vilja bo i en stad där det inte grävs och byggs något? Det finns massor med kommuner att flytta till där det inte händer något alls, säger Christer Mård.

Den vanliga Linköpingsbon och företagaren skall vara glada för att de sker så mycket i Linköping. Sen innebär det att det kan störa vardagen med lite längre restid, säger Christer.

Våra företag växer och människor vill flytta hit. Våra företag behöver fler anställda, säger Helena Balthammar.

Vi har även en matchningsproblematik. Många människor står utanför arbetsmarknaden som inte har rätt kompetens när företag skall anställa. Det är viktiga frågeställningar för kommunen, säger Helena Balthammar.

Vi har projekt inom Social Service och offentlig upphandling, vi kommer att anställa en ny näringslivsdirektör. Men vi har fått kritik från olika håll att vi inte syns tillräckligt mycket och inte har tillräcklig kontakt med företagen, säger Christer Mård.

Vi kommer ha många företagarmöten under våren. Det handlar om att företagen kommer och berättar hur det är. Vi har kunnat hjälpa vissa på plats genom att lyssna på dem- Förstår vi företagens vardag kommer vi göra bra saker, säger Christer.

Som företagare skall man förvänta sig att bli bra bemött och få ett snabbt svar från kommunen. Det betyder inte att företagaren får som den vill, men handläggningen skall vara snabb, menar Christer Mård.

Vad är Helena och Christer mest stolta över om företagandet i Linköping?
Vi tog en näringslivsstrategi i höstas och vi rekryterar en näringslivsdirektör i kommunen, för att visa näringslivsfrågor är viktigt. Vi har även lyft upp projektet Service och bemötande till att genomsyra hela kommunens arbete, säger Helena Balthammar.

Christer Mård är stolt över att Linköping uppfattas som en stark kommun med en låg arbetslöshet och växande befolkning. Vi lever i en bra kommun med en fantastisk utgångspunkt där vi endast skall slipa lite på en del kanter, säger Christer.

Vi har ökat våra ambitioner när det gäller eventstrategi. Vi skall bli en av de tre största eventstäderna i Sverige 2030. Detta är en del i den sammanhållna staden och utveckla vår stad säger Helena Balthammar.

Lyssna på hela avsnittet här (20 min).