Christina Landoff lever sin dröm, att driva de två små ikoniska hotellen Skänninge Stadshotell och Göta Hotell -Vi skapar mötesplatser och ger utrymme för det verkliga mötet mellan människor. I digitaliseringens tid blir det viktigtar att träffas på riktigt och hitta våra fysiska mötesplatser, säger Christina Landoff. Det handlar om ledarskap, kundfokus och hur man driver hotell och restaurangverksamhet.

Hon driver företagen Green Venue Hotels och LL Venue Fastigheter AB. De har verksamheter in Skänninge Stadshotell, Göta Hotell och restaurangerna vid Mantorptravet.

Hur driver man hotell och restaurang?
Christina är den sämsta att svar på detta, hon har ingen erfarenhet av detta. Men bakgrund är inte allt. Christina är beteendevetare och är bra på att läsa människor, vad de vill ha och hur de fungerar.

-Vi driver inte hotell eller restaurangverksamhet, vi driver mötesplatser, säger Christina. Jag vill att människor skall komma samman och mötas, det är mitt driv. Detta görs i förpackningen hotell och restauranger, för att mat och dryck är ett grundläggande behov för alla människor.

Vi svenskar träffas inte gärna utan att ha något att äta eller dricka. Digitaliseringen gör att det faktiskt blir ännu viktigare att träffas i verkliga livet och hittar våra fysiska mötesplatser, tror Christina.

Vad tappar man i det digitala mötet?
Den fysiska kontakten, uttryck i ansiktet, dofter, rörelser, vi läser av varandra på ett sätt som inte är möjligt i det digitala mötet.

Alla människor vill bli sedda, det är något som Christian vill förmedla till sin personal. I enkäterna från gästerna ser man direkt om detta lyckats eller inte. Hotell och restaurangbranschen är otroligt utvärderade, menar Christina.

Servicen är jätteviktig, och blir människor sedda så känner de att de får god service. Men ibland är de upptagna och hinner inte se kunden ordentligt. Alla som jobbar i servicebranschen vet betydelsen av god service, och trots det är det många som missar det. Vad beror det på?

Man har inte alltid fokus på gästen och glömmer dess perspektiv. -Ibland tar jag serveringspersonalen utanför dörren och visar dem vad gästen ser, vad de möter.
Maten och servicen skall ha en röd tråd, och det är inte alltid vi lyckas med detta, säger Christina.

Misslyckas vi med servicen så är det alltid lönsamt att kompensera kunden. Magnus menar att detta ofta förbises. För personalen är det ofta svårt att veta hur långt man skall gå i att kompensera kunden, det är lättare för Christina själv. Det gäller att ha en tydlig policy för hur man skall agera i lägen när kunden inte är nöjd.
Principen är att alltid göra gästen nöjd.

På Skänninge Stadshotell finns många gäster som vill bo på det lilla hotellet, trots begränsade öppettider i restaurangen eller annan service. Du måste älska det du gör, din service måste vara äkta.

Lyssna på hela avsnittet här.

Länk till Green Venue Hotels.