Julia Löw och Jenny Lundgren jobbar på Energikontoret i Östra Götaland AB. De finns till för alla som vill veta mer om energi.

Hur hänger energi och företagande ihop?
Man måste ha energi för att driva sitt företag, både som person och för att driva sin verksamhet. Mycket handlar om energieffektivisering, att göra samma sak fast med mindre energi. Med lägre energiförbrukning blir företaget mindre beroende av prisvariationer på energi.

Är vi bra på energifrågor i Sverige?
Inge väldigt bra, tycker Jenny Lundgren. Inom EU är vi inte bäst i klassen. Det är därför energimydigheten har mycket stöd till små och medelstora företag inom energieffektivisering.
För att bli mer konkurrenskraftig inom EU måste svenska företag jobbar mer med energieffektivisering.

Vilka företag är det som kommer till Energikontoret?
Det är framförallt företag som kommer till Energikontorets träffar. Det finns stöd att få inom energieffektivitsering, upp till 50 000 kr. Energikontoret jobbar mycket med att informera om stöded, och att hjälpa företag med ansökan för att få stöd.

Varför skall man göra en energikartläggning som företagare?
Det är bra på att ha koll på hur man gör av med energi. En kartläggning leder till förslag på åtgärder och vad man kan ta tag i. Kortsiktigt går det att spara pengar på vissa åtgärder. Andra åtgärder har längre återbetalningstid. Speciellt fastigheter kan vinna på långsiktiga energibesparingsåtgärder.

Exempel på åtgärder är belysning som är tänd onödigt mycket. Det går att spara upp till 20 % på att endast ändra beteende inom belysning. Att byta uppvärmingssätt kan vara lönsamt, eller ta vara på spillvärme från sin produktion.

Nattvandra på företaget
Man göra en nattvandring på sitt företag, och se vad som drar energi när verksamheten inte pågår. Julia och Jenny möter många företagare som tycker att det är jättespännande att se hur deras företag gör av med energi. Det gör också att man får bättre koll på produktionsprocessen.

Det kan var en extern konsult som gör energikartläggninge, eller också någon internt. Det går att få stöd från Energimyndigheten i båda fallen.

Energilkontoret finns på Cleantech Park i Linköping. Här sitter många företag med koppling till energifrågor. Det har också lett till att de hjälpt och samarbetat med flera av dessa företag inom energikartläggningar.

Ett exempel på detta är fossilfria lantbruk, ett projekt tillsammans med Energifabriken, som också har sitt kontor på Cleantechn Park. Tillsammans med Crearum har de ett nätverk för fastighetsägare. Det finns ett samarbete med Envima som också finns i samma hus.

Inom industrin och tillverkningsindustrin kan det bli positiva bieffekter av att man får bättre koll på sina processer.

Kunderna väljer energismarta företag

Det handlar idag inte bara om att spara pengar, är också en varumärkesfråga. Kunder väljer företag som tänker på miljön och som jobbar energieffektivt. Det handlar om vilka grundvärderingar företaget har. Man blir även en attraktivar arbetsgivare.

Hur får man en energikartläggning att fungera?

Den kan lätt bli liggandes i byrålådan. Företagen har inte tid och prioriterar andra frågor.

Om ett företag har gjort en energikartläggning kanske de missar att göra en plan för hur de skall jobba med detta sen. Ett bra sätt att komma vidare är att gå med i ett nätverk för energieffektivisering, det pågår under flera år med 3-4 träffar per år.

Energinätverket är bra för att man kan hjälpa varandra med olika utmaningar. Ofta är det ägare som deltar på nätverksträffarna då företagets energianvändning är en strategisk fråga. Att nätverka är alltid en positiv sak, det kan ge nya kunder och nya leverantörer.

Länk till Energimyndigheten.

Lyssna på hela avsnitt 121 här (17 min).

Lyssna på andra delen, avsnitt 122 här (10 min)