Linköping ligger bara 20 mil från Stockholm, många fler borde hitta hit, säger Elisabeth Nilsson landshövding i Östergötland.

Elisabeths bana började dock norröver, vid Luleå Tekniska högskola där hon utbildade sig till Bergsingenjör. Då var utbildningen precis ny. Elisabeth visste kanske inte så mycket hur världen såg ut då. Hon kom från en lite by i Bottenviken. Att komma till Luleå var en jättegrej. Hon gick på högskolan i fyra år och började sedan jobba på Norrbottens Järnverk.

Varför Bergsingenjör?

Elisabet tänkte sig från början musik eller industriell ekonomi i Linköping. Men så kom det en student från Tekniska Högskolan i Luleå och pratade för eleverna på gymnasiet i Kalix. Han var så entusiastisk, så Elisabeth tänkte att detta verkar jättespännande. Dessutom fanns ett anslag som sade att bara för att läsa civilingenjör behöver man inte kunna meka med mopeder.

Det fanns en utbildning som hette Geoteknologi som ledde till att man skulle bli Bergsingenjör. Då tänkte Elisabeth inte på stålindustrin utan en linje som hette Prospektering. Hon såg sig själv i skogen och söka efter malm. Men sen kanske det inte var så intressant som hon trodde så det blev en annan inriktning.

Hur ser din dag som landshövding?
Den liknar inte mycket annat, säger Elisabeth. Idag, t.ex. hade vi en stor samling på slottet med ledande politiker och kommunchefer, för att diskutera hur man skall förverkliga en regional livsmedelsstrategi.

Arbetet som Landshövding har en stor bredd; industrifrågor, naturvård, integration, näringsliv och internationella frågor.

På Länsstyrelsen jobbar 250 högt utbildade människor. En majoritet är kvinnor och bredden på frågor är otroligt stor. De är statens regionala myndighet och skall samordna mycket, t.ex. flyktingfrågor, mjältbrand eller livsmedelsfrågor.

Företagande och entreprenörskap kommer in i landsbygdsprogrammet. Länsstyrelsen har medel för att stödja investeringar och lantbruksutveckling. Att förstå värdet av tillväxt och företagande är centralt, det är de som betalar våra löner. Företagandet är basen för vår svenska välfärd, menar Elisabeth.

Östergötlands näringsliv är otroligt diversifierat, från stora till små drivna företag. Det största företaget Saab har 5000 anställda med en otrolig kompetens och ett stort internationellt intresse för deras produkter.

För ett par år sedan åkte Elisabeth, tillsammans med Ronny Mårtensson på Åtvidabergs Sparbank, runt och besökte tio småföretag på en dag. De pratade om deras utmaningar, möjligheter och vad som är viktigt för att de skall kunna utvecklas.
Samverkan och det lokala företagsklimatet, kontakt med kommunen, handläggningstider, bemötande var framgångsfaktorer. På vissa mindre orter kan är det viktigt med personer som skapar en entreprenöriell anda.

Många stora företag kan ha ett sätt att jobba som hjälper de lite mindre. Exempel: Toyota Material Handling fyller 70 år i år och då kommer fina gäster från Japan hit. På Ödeshögs Mekaniska är Stig Andersson VD som älskar Chevrolet. Han har tillsammans med sin dotter startat restaurangen 56:an på Storgatan i Ödeshög.

Elisabeth var på Ödeshögs Mekaniska för att inviga en CNC maskin som kostade flera miljoner. De var då 40 anställda och nu är de 60 st. En av detta företags viktiga kunder är Toyota Material Handling, som jobbar efter japansk kvalitetsfilosofi. Där finns inga måndagsexemplar. Alla underleverantörer måste leva upp till kundens krav på kvalitet.

Toyota Material Handling hade hjälpt dem att förbättra sin kvalitet och jobba med ständiga förbättringar. På så sätt är de stora företagen viktiga för de små företagens möjlighet att växa och konkurrera.

I Finspång har Industririket startats och det handlar om samarbete kring kompetens och utbildning.

Finns det ett motstånd hos det lilla företaget att ringa till det stora företaget?
En riktig företagare är inte rädd för det, menar Elisabeth. -Ringer man inte får man aldrig något svar. De stora företagen har en stor vilja att bidra till samhällsutvecklingen, tror Elisabeth.

Magnus Johansson vill gärna uppmana de stora företagen att lyssna på de små, för de har mycket kluriga saker att komma med. Omvänt så tycker Magnus att innan det lilla företaget kontaktar det stora företaget så tänk igenom hur de kan hjälpa det stora företaget och förbättra deras verksamhet.

Vid Linköpings Universitet finns Centrum för Affärsutveckling i Mindre företag (CAM). Där kan mindre företag få stöd och engagemang i sin utveckling. Elisabeth tror att detta är en bristvara i många småföretag, just på gund av att den tiden inte finns.
Det finns ingen företagsledare, stor eller liten, som kan säga att det inte finns nått mer att göra. Det finns alltid något mer att göra, menar Elisabeth Nilsson. CAM ger företag möjlighet att diskutera sin strategi och utveckling med de som inte är konkurrenter, studenter och forskare.

Samarbete på orten är en framgångsfaktor. Åtvidaberg är ett bra exempel på det. I Norrköping finns det nätverk för verkstadsföretag.

Elisabeth pratade över en middag med Saabs VD Håkan Buskhe om kompetensförsörjning. Inget företag kan växa utan bra personal. Många industriföretag har problem att få tag på folk. Ungdomar har idag en gammal bild av vad industri är. Hon föreslog då att starta upp “Industridag Östergötland”. Så blev det med länets alla kommuner med och ett fyrtiotal företag.

Nu har de genomfört ett par industridagar som riktar sig till skolor och skolledare. Allt handlar om att stärka kompetensförsörjningen inom industrin och varumärket “Industrin”. Den största behållningen är att företagen förstår att de måste aktivt jobba med kompetensförsörjningen, precis som med all annat inom företaget.

Industrins framgång är central för många kommuners ekonomi ser ut, säger Elisabeth avslutningsvis.