Har du haft svårt att samarbeta med någon? Forskning visar att vi har problem med att kommunicera med upp till 30 % av våra kunder. Det kan leda till tappade kunder eller problem i samarbete. Ofta handlar det om att vi har svårt att förstå varandra och svårt att kommuncera för att vi tänker olika.

Magnus Johansson menar att det beror på att vi har olika genetiska uppsättningar, olika starka kopplingar i hjärnan, som har påverkats under vår uppväxt. Det gör att vi tänker olika.

Under 1000 år har vi känt till att människor är olika och har olika sätt at kommunicera. På 1920 talet skedde en utvecking av detta med Ljung och William Moulton Marston. Han formulerade DISC modellen, en av de mest använda modellerna för att beskriva beteendestilar.

DISC modellen har fyra grundläggande beteendestilar. D står för dominans och har färgen röd, I står för inflytande (gult), S står för stabilitet (grönt) och C står för compliance (blått).

Röda är väldigt målinriktade, alla har vi träffat någon tävlingsinriktad person utan att vara speciellt bekymrade över risk. Gula personer kommunicerar, delar sina ideer och är visionärer. De gröna är försiktiga, lugna och trygga. De blåa är mers strukturerade och utredande. Ett exempel på en blå person är Lars Lagerbäck, Islands förbundskapten.

Man skall komma ihåg att detta endast är ett verktyg för att bli medveten om sitt och andras beteende, och utveckla sig själv i olika situationer. Man kanske behöver förbättra sitt sätt att kommunicera med sina kunder, medarbetare eller leda människor.

Det finns kameleonter, där man blir den personlighetsfärg som situationen kräver. Det går att ändra sin personlighetsfärg, påpekar Magnus. Fast bara om viljan och motivationen är tillräckligts stark.

Magnus själv var i yngre dar blyg och tillbakadragen. Idag kan han prata för tusen personer.

Personer som har svårt att ringa kalla samtal är ofta blåa (strukturerade och utredande). De har ofta nära till rädsla för det är så viktigt att göra rätt. Det vill lyckas varje gång. Men det handlar om att träna bort rädslan.

Vi har bara två medfödda rädslor, höga höjder och högt ljud. Vissa rädslor är livsviktiga medans andra är helt onödiga.

Som entreprenör måste du känna dig själv, dina styrkor och svagheter. Om du är energisk och kreativ kanske andra saker som struktur och ordning o reda inte är lika lätt. Då är det bättre att du tar hjälp med det som inte är dina starka sidor än att göra det själv.

Hur vill en blå person bli bemött? De vill mötas med respekt och struktur. Det går inte bara att knacka på hos en blå person. De vill välja själva och följa den struktur för inköd de själva satt upp. För säljaren gäller det att ta reda på hur den blåa personen vill köpa, hur de utvärderar anbud. Ofta är utvärderingen väldigt viktigt för blåa personer.

Gröna personer gillar att träffas och ha relationer. Det är oftast inget problem att boka ett möte med en grön person. Men det kan ta lite tid att bygga relationen med en grön person.

Den gula personen är motsatsen till den gröna. Denna person hakar på vad som helst. Utmaningen är att komma framåt och att det leder till något. Det är svårare för gula personer att komma till beslut.

Den röda har fördelen att beslut tas fort. Med rätt argument får du snabbt och enkelt beställningen. Utmaningen är att vara konkret och snabb, och inte gå in i någon långbänk. Den röda personen orkar inte lyssna på långa utläggningar och detaljer.
På ett säljmöte kan det vara bra att ha med sig personer som matchar kundens beteendstilar, om man inte själv besitter dessa färger.

Genom att göra analys av sin egen beteendestil kan man utveckla sitt sätt att vara i olika sitationer. Det har hjälp Magnus Johansson själv att utveckla att utveckla sin stil som säljare. Han var i början tillbakadragen och blyg. DISC analysverktyget har hjälpt honom att bli mer rakt på sak, utåtriktad och veta när man skall göra vad i sitt säljarbete.

Magnus tar upp beteendestilar i sin bok “Myror kan fånga elefanter”.

Lyssna på hela avsnittet här.