Christian Gustavsson är kommunalråd för moderaterna i Linköping.

Vad har Christian för förhållande till småföretagare?
Småföretagare är hjältar, företagande är otroligt viktigt. Väldigt mycket i moderaterna och i Linköping har handlar om näringslivet, och mindre om företagaren som person. “Näringslivet” är inget som man identifierar sig med, menar Christian. Man måste nog tänka näringslivet och företagaren som två olika politikområden.

Christian har tidigare medverkat i avsnitt 38 tillsammans med Kristina Swenningsson på Crearum.

Moderaterna har de senaste 6-7 åren inte pratat om företagandet, mer om jobb och få ut fler människor i arbete och resultatet av det. Det har varit mindre fokus på hur vi får fram dessa jobb. Christian menar att det är ett misstag. Moderaterna som parti har nästan helt slutat prata om företagare.

Nu är det dags att göra något åt detta, säger Christian. Han kommer efter sommaren dra igång företagarråd. Företagare träffar moderater och de lyssnar på varandra. Företagare får då en reell chans att påverka partiets politik.

Det finns många företagare som är moderater, men Christian menar att det är viktig att lyssna på dem som inte har någon partitillhörighet.

I Linköping är de politiska partierna rätt så lika i sin syn på företagandet. Christian tror att det är bra att det inte är för stora politiska svängningar i kommunen som påverkar företagare.

Det som skiljer partierna åt är synen på företagaren. Christian menar att de rödgröna ser stora företag, som har råd, med HR avdelning och upphandlingsavdelningar. De kan svara på alla frågor i upphandlingar och ta emot praktikanter. Detta kan inte de små företagen.

På moderaternas hemsida står det “Plan för ett starkare Sverige”. Men det står inte något om att vara företagare. Christian menar att moderaterna kommer att jobba mer med den frågan och även lansera en ny hemsida.

Christian tycker att vi måste hitta tillbaka till frågan varför företagandet är viktigt. Det är en angelägenhet för alla. För den som vill ha ett jobb är det viktig med ett starkt näringslivsklimat, menar Christian.

Har vi ett starkt företagsklimat i Linköping?
Det är en bra stad jämfört med väldigt många andra, säger Christian. Vi ser dock ett tapp i senaste mätningen från Svenskt Näringsliv i hur man uppfattar näringslivet i kommunen. Det är en varningsklocka om man tycker att det blivit sämre, menar Christian.

De stora företagen är viktiga för staden, också viktigt för de små företagen där många jobb uppstår. Vi pratar om vikten av att skaffa fler enkla jobb. Men då krävs även fler högbetalda jobb eftersom den som tjänar mycket har råd att köpa service, säger Christian.

De stora företagen vet att de får hjälp från kommunen. För de mindre företagen finns inte det stödet.

Hur ofta pratar vi om att Linköping är en landsortskommun, frågar sig Christian. Det finns extremt många lantbruksföretag. Det finns en stor livsmedelsindustri med många enkla jobb. Christian nämner Löt Gårdsmejeri utanför Vikingstad som levererar till de bästa restaurangerna i Sverige.

Finns det några kommuner som är bättre än andra på att ta hand om sina företagare?
Helsingborg är duktiga, de har Öresundskraften i sig och bra på att använda IT. Christian tycker att Linköping skulle kunna stötta sina e-handelsföretag ännu mer.
Växjö sticker ut när det gäller bostadsbyggande och gröna näringar. Jönköping är duktiga, de har den småländska andan för näringslivet. Karlstad har framtidsanda tillsammans med Luleå.

Vilken betydelse har politiken för företagandet?
Är det ett problem att det finns en massa företagare som klarar sig utan kommunen? Egentligen är det en god signal, allt fungerar, menar Christian. Han har valt att ägna mycket tid åt just småföretagare för att förstå deras situation. Han kan hjälpa unga entreprenörer med kontakter.

Objektia är idag ett stort företag som startade i en av Linköpings mindre inkubatorer för unga företagare, Vasa Valley. Christian kopplade ihop Objektia med ett fastighetsbolag som ledde till ett samarbete.

Christian Gustavsson menar att stat och kommun skall finnas där för företagaren när de vill ha hjälp. Men stat och kommun skall inte vara i vägen och bromsa eller försvåra. -Man skall inte behöva politikens godkännande för att driva företag, säger Christian.

Att ha ett jobb är så viktigt, det ger en personlig stolthet. Människan är skapad för att använda både kroppen och hjärnan. Och när vi gör det så mår vi allra bäst. Motsatsen är om vi inte gör något alls, sitter framför tv’n hela dagarna t.ex.

Team Utreda är en verksamhet i Linköpings kommun som jobbar med dem som står allra längst bort från arbetsmarknaden. Dessa personer har inga dagliga rutiner. Man kanske äter en burk majs till lunch. Det går inte att sätta dessa personer på en utbildning. Det måste börja med att bygga deras självförtroende. Det har blivit en stort framgång och många personer har tagit sig vidare mot jobb tack vare Team Utreda.

Vart skall vi hitta alla dessa jobb?
Vi har många nyanlända och barnen är inget problem. Tonåriga nyanända behöver ett snabbspår, då dessa inte kan sättas i grundskolan. Om man verkligen vill kämpa så finns möjligheten. Christian tror att många av de ensamkommande ungdomarna vill kämpa.

Sommaren är faktiskt ett potentiellt problem, säger Christian. De ensamkommande har inget att göra, blir uttråkade och funderar på hur det kommer att bli. Vi borde ha skola även under sommaren för de som behöver komma ikapp, tycker Christian.

Vi vill ha enkla jobb. Men frågan är hur långt ner i enkelhet vi vill komma, undrar Christian. Många kanske tittar på den amerikanska arbetsmarknaden, där många jobbar för en mycket låg lön. Risken med det är att skillnaden mellan hög och låginkomsttagare ökar i Sverige. Vi är inte vana vid det och skulle vi hamna där skulle många känna sig obekväma, säger Christian.

Vi kanske borde höja utbildningsnivån inom byggsektorn? Vuxenutbildningen skulle kunna fungera för det. Christans åsikt är att investering i människors kompetens inom bristyrken är en given sak.

Lyssna på hela avsnitt 66 här.