Risken med externt kapital är att man gasar för fort och kör i diket. En annan stor risk är att förväntansbilden på var bolaget skall ta vägen är olika mellan företagsledningen och investeraren. Vi träffade Andreas Gunnarsson för att få veta mer.

Det finns en hel del riskkapitalister i Sverige. Treden är att riskkapitalister närmar sig affärsänglar och boutique hållet (http://www.investopedia.com/terms/b/boutique.asp). Investeringslandskapet har förändrats. Det finns många som gjort bra exitar och vill vara med att få andra göra samma resa som de själva.

Corporate venture captialist brukar vara hårt kopplade till moderbolagens strategi. Impact invest investerar i sånt som gör världen bättre. Du tar en lägre förväntan på avkastning för att världen skall bli bättre. Det är en förening som växer.

Om jag har kommit på en banbrytande teknologi, pitchat in den hos Midroc New Technology och fått 15 miljoner kr, vad händer då? Andreas menar att då är tankefasen slut, då är det dags att göra allt det man planerat. Vi börjar med att bygga upp en styrelse och tar in en bra styrelseordförande som är relevant för bolaget. Det är viktigt att de i styrelsen har relevant nätverk och erfarenhet.

Magnus Johansson menar att det ofta är gråhåriga män i styrelser. DEssa sitter på bra nätverk och därför blir det ofta personer som varit med ett tag.

Varför skall man tänka riskkaptial i sitt bolag?

Det är en turboväxel på gott och ont, menar Andreas. Du får in kapital och komptens. De flesta riskkapitalister går ut i sitt nätverk och hjälper till med kommande kapitalanskaffning, kunder och leverantörer.

Du får en hel del på köpet, säger Andreas. Risken med externt kapital är att man gasar för fort och kör i diket. En annan stor risk är att förväntansbilden på var bolaget skall ta vägen är olika mellan företagsledningen och investeraren. Därför är det viktigt att sätta rätt målbild tillsammans.

Man skall inte vara rädd för att kontakta riskkaptalister, det värsta man kan få är ett nej, eller tips om annan investerare. Ett generellt tips till alla startups är att våga prata om sina produkter och ideer, då ökar möjligheterna att hitta en investerare.
Det är svårt att växa ensam som företagare. Tag hjälp, men se till att det är kul på vägen!

Då blir riskkapitalisten intresserad!
En snabb pitch som börjar med affären följt av att gå igenom tekniken, då lyssnar Andreas. Vanligtvis brukar det vara tvärt om, man börjar med teknikpresentationen. Ställ rätt krav på investerarna.

Det kan vara en entreprenör som anser att deras bolag är värt 10 gånger mer än vad Andreas Gunnarsson tycker. Då kan Andreas säga, -ok jag kan ta den värderingen, men då vill jag har tillbaka mina pengar först med en viss ränta. Detta kan göras med preferensaktier. Men börjar du med detta tidigt i bolagets utveckling kan det komma in investerare senare som vill ha ännu bättre villkor på preferensaktierna. Och då blir det inte mycket kvar till entreprenören.

Lyssna på hela avsnittet här.