Alla startupbolag står inför alternativet att ta in extern finansiering eller externt kapital. Vi träffade Anders Ferntoft, affärscoach på Lead och projektledare för East Sweden Tillväxtkapital. Han menar att kapital och pengar är en resurs för att skapa företagsamhet.

Anders jobbar med tillväxtföretag som vill göra snabba tillväxtresor, s.k. startups. Det är teknikbaserade bolag i Linköping och Norrköping, ofta nystartade företag.

Om någon köper in sig i ditt bolag skall det finnas en stor tillväxtpotential, menar Anders. Ägarkapital är dyrt och investerarna kräver mycket payback för att stoppa in sina pengar. Det är en helt annan sak med banklån där du kommer undan med några få procents ränta. Banklån är betydligt billigare och första valet för finansiering, anser Anders.

Det är dock svårt för banker att låna ut pengar till startupbolag, det finns ingen historik, man känner inte ledningen och balansräkningen har ingen fast form.
Om man sitter med en bra ide, en innovation, hur skall man tänka för att komma vidare? Anders menar att det första är att fixa en sidoinkomst så att du kan jobba med låga kostnader. Prata sen mycket med kunder och testa dina ideer på kunder.

Man kanske har behov av resurser, t.ex. att bygga en prototyp eller programmera. I de tidiga skedena finns Vinnova som kan bidra med pengar. Almi har både bidrag och mjuka lån och accepterar högre risk än bankerna. Linköpings Universitet har LiU Innovation har “verifieringmedel” som är en form av bidrag till företag.

Fools, friends & family
Sen finns tre F, fools friends & family. Detta är en vanlig finansieringskälla i tidiga skeden. Du kanske får bo hemma hos dina föräldrar för att få ned kostnadsmassan.
Att starta ett företag handlar även om att testa sig själv, är entreprenörskapet något för mig? Har jag drivet att få en ide att växa? Anders menar att man skall ha respekt för att sätta något på banan. Att starta en konsultverksamhet är inget avancerat menar Anders. Det är bara att sälja sin egen tid. Att bygga ett tillväxtföretag är något helt annat, en riktig utmaning.

Kunderna måste tro på affärsidén
Anders menar att kunderna måste tro på affärsidén. Det är först då man kan våga satsa mer och kanske säga upp sig från sitt ordinarie arbete. Ju tidigare man har kontakt med kunder och finansieringsinstanser ju bättre, anser Anders.

Genom kontakter med finansiärer och potentiella kunder får man besvärliga frågor, och det är precis det man vill ha, för att kunna styra sitt företag åt rätt håll.
På företagsinkubatorn LEAD läggs en finansieringsplan för företaget där man tänker igenom de olika stegen i finansieringen. Och det är klokt att göra det och koppla det till bolagets utveckling, värde, ordning och reda. Man kommer åt olika typer av pengar beroende på hur stabilt mitt bolag är.

Finansiärer gillar att man har planer, det skapar en trygghet och trovärdighet för mig som person. Det visar att man förstått resan man är på som företag.
Hur går det för företag som kommer till finansärer?
Det är få som lyckas att ta små startups till stora miljardföretag. Om riskkapitalisten har 1000 startupföretag så är 100 värda att titta på och 10 värda att investera i. Och av dessa tio blir en bra. Det är således en faktor en på tusen som lyckas. Av företagsinkubatorn LEAD´s 60-70 bolag har cirka 10 kommit upp i en omsättning på 30-40 miljoner kr.

Det är svårt att lyckas med en startup. Antingen har man gjort det förr själv, elller så skaffar man kloka och rådvigare och partners på vägen. De som lyckas har alla en nyfikenhet, ödmjukhet inför uppgiften, en vilja att lära och omger sig med ett bra team. Ensam är svag, menar Anders.

Det är dessutom svårt att få finansiering om man är ensam, för alla vet att det är en större risk. “Se till att bli fler”, är ett typiskt svar man kan få om man kommer ensam till en finansiär.

Ha gärna en kompanjon, helst med olika kunskaper. T.ex. en är bra på sälj, en annan på ekonimi och en tredje på teknik.

De flesta finansiärer lånar ut pengar eller ger bidrag och lägger sig inte i företaget utan ger en klapp på axeln och sedan är det bra. Det viktigt att vara överens om finasiärens roll när man tar in någon. Affärsänglar är vill däremot ofta bidra.

Att ta in kapital från riskkapitalister kräver en hel del arbete från VD, speciellt om man behöver mer pengar. Det kräver många möte och kanske krångliga avtal. Alla finansiärer skriver avtal där det kan vara rätt att lägga veto mot vissa beslut. Även finansiärer med låg ägarandel kan tillskriva sig mycket makt i bolaget. Detta måste man vara medveten om, annars kommer besvikelse från bägge håll.

Man måste som startupbolag fundera igenom sina vägval och vad det innebär. Det goda rådet är att prata med någon, t.ex. en affärscoach på inkubatorn.

Anders menar att alla entreprenörer är forskare, utforskare, i grund och botten. Testa ideerna ofta, så att stegen inte blir för stora.

Om du vill få kontakt med Anders så skicka ett mail: anders.ferntoft@lead.se

Lyssna på hela avsnittet här: http://entreprenorsdriv.libsyn.com/54-finansiering-kapital-i-startupbolag